GSK Islagkagestafet

GSK Islagkagestafetten finder i år sted 4. juni i Slangerup Vest.

Mødetid: kl. 18.30                    Start: kl. 19.00

Mødested: Slangerup Vest (start v. Frederiksborgvej 1, Slangerup). Drej til højre i lyskrydset mod Hillerød, (når man kommer ad Hørup Skovvej fra Slangerup) – i rundkørslen – tag 3. vej, – en lille sidevej mærket med blå GSK-flag.
GPS: Søg efter Hørup Juletræer.

Stafetten afvikles på cykelstier med god asfalt – med tydelige markeringer for vejvalg og vendepunkter.

Foto: Bent Hjarbo.

Læs mere her.