Vægtrum

håndvægt
Vægtrum ved Holtehal 1
Adgang til alle former for vægtmaskiner, håndvægte,
vægtstænger mm.
Adgangskort fås hos Jørgen Jørgensen 30 77 07 50