DM kort distance

DM korte distancer er afholdt 2021 på Værløse Flyvestation.