Mødedatoer sæson 19/20

Følgende datoer holdes bestyrelsesmøder:

 

Onsdag 25. september 20:15

Onsdag 23. oktober      20:15

Onsdag 20. november  20:15