Organisation

Herunder finder du alle klubbens kontaktpersoner 

 orga 2020 10 

navntlffunktion 
Bestyrelsen / præsentation
Jørgen Jørgensen 30 77 07 50 formand
Jørgen Castenschiold 24 45 29 37 kasserer
Anne-Mette Markussen 61 22 46 81 alpin rep.
Bjarne W. Rasmussen 23 74 87 74 langrend rep.
Mary Chrillesen   skigymnastik
Niels Balle 35 26 37 47  
Anders Laursen 40 15 10 92  
Jes Knudsen 30 69 25 36 suppleant
Erling Veidal 21 79 20 95 suppleant
Alpinudvalget
Anne-Mette Markussen 61 22 46 81
formand+
U8 kontakt
Andreas Markussen 40 86 81 18 U10 kontakt
Langrendsudvalget
Bjarne W. Rasmussen 23 74 87 74 formand
Poul Erik Holm 23 83 58 68  
Jes Knudsen 30 69 25 36  
Asger Fischer Mølgaard 31 53 69 98 orlov til 2023
Udsendelse af klubmails
Niels Raagaard 61 16 18 68  
Hjemmeside redaktionen
Niels Raagaard 61 16 18 68
fælles+alpin+layout
Erland Pedersen 23 42 70 01
langrend+rulleski
Medlemskartotek
Freddie Barkov Andersen 71 71 03 05  
Pressekontakt
Erland Pedersen 23 42 70 01