Holte hal 3 - okt 18

kilde:
rudersdal logo 

Dronninggaardskolen

Planerne om en multihal ved Dronninggårdskolen er udskudt et år. Trods kritik fra beboerforening og idrætsliv holder Jens Ive (V) fast i placeringen. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

 

Efter udskydelse: Hvad skal der nu ske med multihallen i Holte?

Planerne for en multihal er udskudt et år, og beboere og idrætsforeninger udtrykker bekymring over projektet

 
Af
Mikkel Brøgger Petersen
 

I mindst et år er planen om en multihal ved Dronninggårdskolen sat i bero, efter kommunalbestyrelsen besluttede, at en slunken kommunekasse vil have godt af 20,8 mio. kr., der spares ved at udskyde planerne.

Læg dertil, at en beboerforening udtrykker bekymring for, at hallen vil medføre trafikale problemer, og at Holte IF med sine 1.500 medlemmer, som fremtidige brugere af hallen, vurderer, at det aldrig vil give mening at placere hallen på Rønnebærvej, og et spørgsmål presser sig på: Hvad skal der nu ske med multihallen?

Det korte svar fra borgmester Jens Ive (V): Den skal fortsat bygges ved Dronninggårdskolen.

Trafikale problemer

Starter vi på Ernst Bojesens Vej, som krydser Rønnebærvej, mener beboerforeningen Ernst Bojesens Vej 3A-5C, at en ny multihal er en god idé. Bare ikke ved Dronninggårdskolen.

"I forvejen ligger der en række kommunale institutioner på den ene vejside, som stort set ikke har parkeringsmuligheder. Derfor parkerer man andre steder, blandt andet på vores vej. Over for skolen ligger et villaområde, hvor man har blokeret en række tilkørselsmuligheder til Rønnebærvej og Kongevejen. Bilisterne kører i stedet for via vores vej for at komme ind til villaområdet," siger Kurt Poder på vegne af beboerforeningens bestyrelse.

"Erstatter man tre gymnastiksale med en multihal, kommer der også et større publikum til hallen. På den måde øges problemet for os, og trafikforholdene bliver svagere. De ligger en hal et sted, hvor man ikke kan komme til den. Der skal meget omfattende trafikale ændringer til, før det bliver en god placering for hallen," siger han.

"Deres bekymring skal selvfølgelig inddrages og diskuteres. Men der er tale om en idrætshal, og ikke en publikumshal, som vil være en hal, der genererer meget mere trafik. Står der 12 mand og spiller badminton, giver det ikke så meget mere belastning, når der allerede ligger en skole og daginstitution i området," siger borgmester Jens Ive.

Forkert placering

Hos Holte IF er der ingen tro på, at de nuværende halplaner vil give mening.

"Grundlæggende er det en forkert beslutning. Når man endelig har fundet penge, hvilket man ikke har kunne finde i 20 år, så er det ærgerligt, at hallen skal placeres et forkert sted. Man har samlet idrætslivet og fået en synergi på Rudegård Stadion. Så det er forkert ikke at placere den nye hal der," siger formand for Holte Badmintonklub, Carsten Loesch, på vegne af Holte IF's 1.500 medlemmer.

"Rudersdal Kommune er en af de dårligt placerede kommuner i Danmark, når det gælder antal indbyggere per hal. Vi forstår derfor ikke, at man så vælger at rive en eksisterende hal ned for at bygge en ny hal, der er en smule større. Det giver ikke meget ekstra halplads. Havde man valgt at bruge 5-10 mio. kr. på at renovere hallen på Dronninggårdskolen, og bruge de resterende penge til at bygge en ny hal på Rudegård Stadion, havde det givet mening. Vi mener fortsat, at det er den rigtige vej at gå," siger han.

En renovering af Dronninggårdskolens hal vil snarere koste 10-14 mio. kr, siger Jens Ive. En helt ny hal ved Rudegård Stadion vil koste 50-60 mio. kr. Og man udskød netop hal-planerne, fordi man i forvejen har svært ved at finansiere de nuværende planer.

"Vi skal også renovere andre haller, så vi topmoderniserer idrætsfaciliteterne på Dronninggårdskolen og øger idrætskapaciteten i Holte-området i ét greb," siger han.

Væk fra hjertet

Men vil man skabe en klubånd, kan man ikke bare sprede en klub udover hele byen, vurderer Holte IF.

"Rudersdal Kommune ønsker at sprede klubberne ud på mange steder i kommunen, i håb om optimering af halkapaciteten. Denne tilgang viser desværre, at kommunen slet ikke har forstået, hvordan det frivillige arbejde, som sikrer idrætslivet i Danmark, fungerer. På Rudegård Stadion er man lykkes med at få de frivillige til at føle sig som en del af noget større. Det er dér hjertet er, og dér en ny hal bør bygges," siger Carsten Loesch.

"Det er en reel udfordring, som man skal tage alvorligt. Men jeg har set andre klubber, som har succes med filialer spredt over flere steder," siger Jens Ive.

Holte IF er også repræsenteret i en styregruppe for multihallen ved Klaus Lorentzen. Hans bekymring er manglen på plads til foreningerne.

"Samtlige idrætsforeninger har givet udtryk for, at det kræver plads i hallen, hvis de skal føle sig hjemme. Vi vil have plads til vores ting og til at hygge, men man har sat plads af til det, så det ser fornuftigt ud," siger han og mener, at de trafikale altid vil følge med hallen.

"Uanset, hvor du bygger, vil der være trafikale udfordringer, så der er nødt til at bygges parkeringspladser. Der er forslag fremme, det tages meget alvorligt, og der lyttes til naboerne," siger han og ærgrer sig over, at planerne er udskudt.

"Jeg er ked af det på fritidsbrugernes vegne, for vi er enormt pressede i Holte," siger han.

På spørgsmålet, om den ovenstående bekymring og udskydelsen giver anledning til at genoverveje Projekt Multihal, svarer Jens Ive:

"De ekstra 30-40 mio. kr., som den anden løsning peger på, har vi ikke. Vælger man den vej, får man aldrig ekstra idrætskapacitet. Derfor vælger jeg det realistiske spor."

Publiceret 09 October 2018 11:30