Årets Pokal

 

Årets pokal uddeles til et medlem, som har gjort noget ekstraordinært i Holte Ski.

 

castenschiold

 2021 Anne-Mette Markussen 

 2020 Niels Raagaard 

 2019 Gert Olsen

 2018 Søren Arildsbo

 2017 Nikolaj Willadsen 

 2016  Erling Veidal

 2015  Niels Raagaard

 2014  Jette Mørkeberg

 2013  Jørgen Castenschiold

                                                                                                  2012  Erik Vagn Jensen

  Jørgen Castenschiold - Årets pokal 2013