Årets Pokal

 

Årets pokal uddeles til et medlem, som har gjort noget ekstraordinært i Holte Ski.

 

castenschiold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Castenschiold - Årets pokal 2013

2022 Henrik Mortensen 

2021 Anne-Mette Markussen 

2020 Niels Raagaard 

2019 Gert Olsen

2018 Søren Arildsbo

2017 Nikolaj Willadsen 

2016  Erling Veidal

2015  Niels Raagaard

2014  Jette Mørkeberg

2013  Jørgen Castenschiold

2012  Erik Vagn Jensen