Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

 Skiklubbens bestyrelse har siden 1980 udnævnt flere personer som æresmedlemmer.

 

Ove 1980

Ove M. Pedersen
Udnævnt i 1980

Ove er medstifter af skiafdelingen, hvor han var kasserer fra 1955 til 1966.
I de første år arrangerede han mange skiture til Norge for vores skihoppere.
I starten af tredserne og frem til 1966 var Ove bestyrelsesmedlem i Dansk Skiforbund og samtidig formand for hopudvalget. Ove var med til at etablere lysløjpen i Rude Skov i 1973 og senere i forbindelse med reetableringerne af løjpen i 1984 og 2006 var Ove initiativtageren.
Arbejdet med den nye hopbakke på Holtekollen var Ove stærkt involveret i helt frem til 2005, hvor hopbakken blev nedlagt.
Der er også blevet tid til at trække langrendsspor med vores snescootere.
Derudover har han vundet 18 danske mesterskaber i langrend og 3 på rulleski.
I 1987 blev Ove udnævnt til æresmedlem i Hovedforeningen Holte IF.
I 2004 modtog Ove Søllerød Kommunes Årets Lederpris for sit store foreningsarbejde.

Ove M. Pedersen afgik ved døden 3. marts 2018.

Clem 1980

Erik Clem
Udnævnt i 1980

Erik var formand for skiklubben fra 1963 til 1970, men sad i bestyrelsen i knap 30 år. I starten af tredserne og frem til og med 1966 var han bestyrelsesmedlem i Dansk Skiforbund og formand for deres langrendsudvalg. I 1966 var Erik holdleder for de danske langrendsløbere ved VM i Oslo. Erik har sat mange fodspor efter sig i skiklubben. Det er hans fortjeneste, at skihopbakken Holtekollen blev overdraget fra K.S. til Holte. I forbindelse med den nye hopbakke deltog han i mange forhandlinger med myndighederne, før tilladelsen kom i hus. Derudover var Erik også med i arbejdet omkring etableringen af lysløjpen i 1973. Erik har brugt rigtig mange frivillige timer på skiklubben. Erik er blevet dansk mester i langrend hele 9 gange og første gang var i 1960.
Søllerød Kommune har tildelt Erik Årets Lederpris i 1972, 1982 og 1987 for sit store foreningsarbejde.

Erik Clem afgik ved døden 29. december 2005. 

Finn Glud

 

Finn Glud Konradsen
Udnævnt i 1980

Fra 1956 og 8 år frem var Finn formand for Hovedforeningen Holte Idrætsforening.
Finn var stærkt involveret da lysløjpen skulle etableres i 1973, og han var den, der som daværende formand for S.I.S. Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Søllerød Kommune, skulle finde økonomien, samt forhandle med myndighederne.
Finn har altid været en god støtte for skiklubben og ved flere skihopkonkurrencer på Holtekollen, var Finn den glade giver af præmierne.

Finn Glud Konradsen afgik ved døden 10. marts 2023.

 
Helge 1980

Helge Strømbæk
Udnævnt i 1986

Helge kom ind i bestyrelsen i 1971, og nåede derfor også at blive involveret i arbejdet omkring etableringen af lysløjpen.
Fra 1972 – 86 var han formand for klubben og fik i den periode sat skub i mange aktiviteter. Flere af disse lever vi andre videre på den dag i dag. Det var bl.a. Helge ´s ide, at der skulle laves en langrendskonkurrence HOLTE REND hver vinter. 
I 1981 uddelte Søllerød Kommune Årets Lederpris til Helge, for hans utrættelige arbejde for skiklubben.

Helge Strømbæk afgik ved døden 30. januar 1994. 

amandaV2

Amanda Johnsen
Udnævnt i 1996

Amanda arbejdede i en periode med klubbens medlemskartotek.
Derudover har hun også mange gange stået til rådighed for vort alpinudvalg, når der skulle deles arbejde ud i forbindelse med diverse arrangementer, som f.eks. opstilling af den mobile skilift i Høje Sandbjerg. 

Amanda Johnsen afgik ved døden 14. januar 2020.

Ib Johnsen

Ib Johnsen
Udnævnt i 1996

Ib har været med i bestyrelsen fra 1984 til 1988, hvor han bl.a. har været med til at få ændret vores skilove, da de skulle rettes ind, så de gik i spænd med Hovedforeningens love. Derudover har han ligesom Amanda også taget del i alpinudvalgets arbejde.
På et tidspunkt var han medlem af Sjællandskredsens bestyrelse og har også her ydet en stor arbejdsindsats.
Det er Ib, som i 1986 har udformet klubbens logo.

Ib Johnsen afgik ved døden 19. september 2005.  

Erlandkp

Erland Kongsdal Pedersen
Udnævnt i 1997 

Erland kom ind i bestyrelsen i 1981 som formand for langrendsudvalget. Han arrangerede adskillige konkurrencer, ikke kun på ski, men var også idemanden bag motionsløbet Holte Midtpunkt Løbet, som HI-SKI stod som arrangør af i 10 år. Han var med til at starte klubbladet SVING & SPOR op.  Fra 1988-94 var han formand for skiklubben og mange nye aktiviteter startede op i denne periode og medlemstallet kom over 700. I 1989 lykkedes det Erland at skaffe haltid til vores ski-gymnastik, dog først efter hårde forhandlinger med hovedforeningen. Erland gik meget op i at profilere klubben udadtil og deltog meget aktivt i møder, når Skiforbundet og Sjællands-Kredsen kaldte.  I 1993 modtog Erland Søllerød Kommunes årlige Lederpris for sit store arbejde i skiklubben. I 2005 skrev han Historiebogen om Holte Ski i anledning af 50 års jubilæet. Erland er fortsat aktiv som PR ansvarlig, webredaktør og administrator på klubbens Facebook.

Ebbe Holm

Ebbe Holm
Udnævnt i 2007

Ebbe har været medlem i Holte Ski siden 1963.
Udover at have været med i klubbens bestyrelse fra 1972 til 1982, har Ebbe været formand i Dansk Skiforbund fra 1979 til 1984.
Udover langrend og alpint, har Ebbe derudover dyrket skihop bl.a. på Holtekollen.
Ebbe har også været aktiv omkring arbejdet med lysløjpen og senest i 2006, hvor han og Ove M. Pedersen var projektledere.
Ebbe er en rigtig humørspreder og er meget vellidt blandt medlemmerne.
Ebbe har vundet 6 guldmedaljer ved de danske mesterskaber i langrend og på rulleski er det blevet til 7 guldmedaljer.

 
 thumbnail IMG 0560 1

Søren Arildsbo
Udnævnt i 2019 

Søren kom ind i bestyrelsen i 1995 og trådte ud igen i 1998.
På det tidspunkt blev skiklubben ledet af et Forretningsudvalg, som Søren også var en del af.
Efter at have kørt klubben uden en formand siden 1994, sagde Søren ja til at tage formandsjobbet i 2002.
Søren har været en af flere foregangsmænd i arbejdet med at skaffe en ny Holte Hal 3.
I sin formandstid blev Holte Race Kids oprettet og parkourbanen blev en realitet.
Søren nåede også at tage imod 2 kongelige personer, som skulle være startere ved DM rulleski på Hørsholm Kongevej.
Først var det Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og senere Prinsesse Marie.
Søren trådte tilbage som formand i 2018 efter 16 år på posten og er hermed den længst siddende formand i skiklubben.
Søren blev udnævnt til Æresmedlem på den årlige generalforsamling 24. april.