Test dine bindinger

Test dine skibindinger - inden de tester dine knæ

 

 btest1
1. Forbindingen testes ved at kantstille skien ud til siden.

 btest2
2. Drej overkroppen modsat med begge stave i sneen og vrid indad med al 
kraft. Hvis du lige akkurat kan vride støvlespidsen ud af forbindingen er den
indstillet korrekt

 btest3
3. Bagbindingen testes ved, at du sætter skien så langt tilbage som muligt.
Begge skistave skal sættesi sneen foran dig.

 btest4
4. Du skal nu med al din kraft lige netop kunne hive støvlehælen op af
bagbindingen.

 bindstil
5. Bindingerne justeres som vist med en skruetrækker. 

Indstillingstabel ud fra vægt, skonummer, alder og skiniveau:

 ny bindingsindstilling