Færdselsregler

FIS's færdselsregler på ski

Respekt:

En skiløber skal respektere andre løbere og ikke udsætte dem for fare.

Kontrol:

En skiløber må aldrig løbe hurtigere, end at han har kontrol over sin hastighed og kan standse.

Ret til Vejen:

Den langsomme løber har altid ret til vejen; den hurtigere skal give ham fortrinsret.

Overhaling:

Den overhalende skiløber skal altid overhale langt uden om dem langsomme og ikke genere hans sporvalg.

Standsning:

Standsning skal så vidt muligt foretages i pistens kant. Stands aldrig på snævre eller uoverskuelige partier på pisten.

Start:

Inden løbet startes eller genoptages - eller en piste krydses - skal løberen sikre sig, at der ikke er andre løbere i vejen, også ved at se opad i bakken.

Oppassage:

Hvis det er nødvendigt at gå eller klatre opad på pisten, skal det foregå i pistens kant.

Krydsende løber:

Hvis en løber krydser en piste, skal han give plads for løbere på denne piste.

Vigepligt:

Hvis to løbere skal passere hinanden fra modsat retning, skal de holde til højre for hinanden.

Skiltning:

Respekter skiltningen i terrænet - advarsel og påbud.

Ulykker:

En løber har pligt til at yde hjælp, hvis det er nødvendigt ved uheld på pisten - uanset om han er involveret i uheldet eller ej.

Identifikation:

Enhver løber har pligt til at identificere sig i forbindelse med uheld, hvis det kræves - enten som impliceret eller som vidne.