Lavinefare

Den europæiske lavinefare skala

 
Graden af fareSnedækketLavine sandsynlighed
1  LAV Snedækket er generelt godt fæstet og stabilt Udløsning af laviner er generelt kun mulig ved høj ekstra belastning (**) og på få ekstreme og stejle skråninger. Kun få små naturlige laviner (småskred) vil forekomme
2  MODERAT Snedækket er moderat godt fæstet på nogle stejle skråninger (*) og ellers generelt godt fæstet Udløsning af laviner er mulig ved ekstra høj belastning (**) særligt på stejle skråninger angivet i lavinemeldingerne. Store naturlige laviner er ikke sandsynlige.
3  BETYDELIG Snedækket er løst fæstet på de fleste stejle skråninger (*) Udløsning af laviner nogle gange mulig selv ved lav yderligere belastning (**). Lavinemeldingerne angiver mange skråninger som er særligt udsatte. Under særlige betingelser kan mellemstore og i sjældne tilfælde store laviner forekomme naturligt.
4  HØJ Snedækket er løst fæstet på de fleste stejle skråninger (*) Udløsning af laviner sandsynlig selv ved lav yderligere belastning (**) på alle stejle skråninger. Under visse forhold er mellemstore og store laviner sandsynligvis naturligt forekommende.
5  MEGET HØJ Snedækket er generelt meget løst fæstet og i stor udstrækning ustabilt Mange store laviner forekommer sandsynligvis naturligt, selv på moderat stejle skråninger

(*) normalt beskrevet yderligere i lavinemeldingerne (f.eks. højde, stejlhed, terræn type osv.)

(**) Yderligere belastning:

  • Høj: Gruppe af skiløbere, pistemaskine, lavinesprængning
  • Lav: Enkelt skiløber, vandrende
  • Stejle skråninger: Skråninger med en hældning på mere end 30 grader
  • Ekstreme og stejle skråninger: Skråninger som er særlig ugunstige i form af hældning, terrænprofil, nærhed af bjergryg eller underlagets glathed

Meget høj lavinefare angives på mange skisportssteder med roterende gule lygter ved siden af piste oversigts kort eller med en gul/sort ternet flag.