Historiebog

Holtekollen skihoppet

Holtekollen forside

Holtekollen blev bygget under anden verdenskrig og hopbakken blev overdraget til Københavns Skiklub i 1943.
Den officielle indvielse fandt sted i 1945 i overværelse af godt 7.000 tilskuere.
Det første internationale hopstævne fandt sted i 1946 og havde tiltrukket 20.000 tilskuere.

Under anden verdenskrig og årene efter havde Norge brug for nødhjælp og Danmark sendte dagligt 20 tons fødevarer afsted med skibe og jernbanen.
Godsvognene kørte tomme retur til Danmark, indtil nogle driftige nordmænd fandt på, at fylde dem med sne. Sneen blev påfyldt i Kongsberg og godsvognene blev herefter kørt til Holte Station.
Den lokale vognmand kørte sneen til skihop anlægget i Geels Skov, hvorefter frivillige personer bar sneen op på hoppet i spånkurve.
Den første import af sne fandt sted i 1946 og gentog sig alle efterfølgende vintre til og med 1952.

Der blev afholdt i alt 11 Danmarksmesterskaber på dette hopanlæg og 10 internationale hopstævner.
I 1963 overdrog Københavns Skiklub hoppet til Holte Skiklub, men da hopstilladset var i forfald, forlangte myndighederne at det skulle rives ned. Det blev det i 1965 og al træværket blev brændt af i skoven.

Holte Skiklub fik så efter mange forhandlinger, tilladelse til at bygge en ny hopbakke ved siden af, hvor den gamle havde stået. Man fik påfyldt 25.000 kubikmeter jord og fik den formet til en hopbakke. På toppen byggede man et træstillads som starttårn.
I 2006 var det slut med skihop på Holtekollen, men man kan stadig den dag i dag se resterne fra denne bakke.

Dette var den korte version af historien om Danmarks største skihopbakke Holtekollen.
Erland Kongsdal Pedersen arbejder på en mere fyldig historiebog om Holtekollen, og den skulle gerne blive færdig i år.

Vigtige datoer om Holtekollen:

27/2-1943         Hopbakken er klar og overdrages til K.S.
28/1-1945         Officiel åbning med 7.000 tilskuere.
17/2-1946         Første internationale hopstævne med 20.000 tilskuere.
10/3-1946         Første DM nogensinde.
22/6-1963         K.S. overdrager skihoppet til Holte Skiklub
30/6-1965         Skihop anlægget nedlægges.
25/1-1970         Det nye Holtekollen skihop bliver indviet.
8/2-1970           Det sidste DM i skihop.
10/2-1980         Det sidste skihop stævne.
2006                 Skihoppet nedlægges.

/Erland

Holte Ski på museum

Holte Ski er kom på museum i 2017-18

Mothsgården, Søllerødvej 25, Holte (nabo til Søllerød Kro) havdeåbnet en ny udstilling:
KONGENS SKOV - FOLKETS SKOV

Mothsgrden16
Tag med på en rejse ind under de brusende trækroner og bliv klogere på Rudersdals mange forskellige skove.
Her har parforcejagtselskaber jaget i de kongelige skove. Her blev driften af skoven revolutioneret. Her hentede bønderne gærdsel og brændsel. Her arbejdede og arbejder - skovens folk.
Oplev de skove der er med til at gøre Nordsjælland til noget ganske særligt, på en rejse gennem de sidste 400 års brug af skovene af konge, bonde og borger.
Mothsgrden12 Mothsgrden13
Museumsleder Jon Voss bød velkommen og Jette Baagøe, tidligere leder af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, fortalte om skovene og deres spændende historie.
Mothsgrden14 Mothsgrden15
Kulturudvalgsformand Daniel E. Hansen åbnede udstillingen. Annelone Jensen står her foran ski og skitøj, som hun velvilligt har udlånt til museet.
Derudover havde Holte Ski forsynet udstillingen med interessante ting om skihoppet HOLTEKOLLEN, Danmarks ældste lysløjpe, gamle ski fra tiden omkring første verdenskrig og frem til nu.
 
Mothsgrden11
 

1955-2005 - 50 års jubilæum

Holtekollen forside

                              Holtekollen i Geels Skov.

Den 28. april 2005 kunne skiklubben fejre 50 års jubilæum.
Erland Kongsdal Pedersen skrev i den anledning en historiebog.

Tilføjelser og rettelser til historiebogen 1955 – 2005:

3 af skiklubbens æresmedlemmer har været kåret til Årets Idrætsleder i Søllerød Kommune:

I 1972 Erik Clem.

I 1981 Helge Strømbæk.

I 2004 Ove M. Pedersen.

Æresmedlemmer udnævnt i 1982 rettes til 1980.

Læs historien her. 

2005-2015 - Højdepunkter

Frederik
2010 - H.K.H. Kronprins Frederik besøger Holte.
Fotograf: Bent Hjarbo.

Højdepunkter fra årene 2005 til 2015 udgivet i anledning af 60 års jubilæet.

Herunder kan I læse en forlængelse af historiebogen, som udkom i forbindelse med 50 års jubilæet.
Særlige højdepunkter er udvalgt, men skulle der være noget, som kan være overset, så sig til snarest.

Højdepunkter 2005 til 2015.

Forfatter: Erland Kongsdal Pedersen.

 

Dokumenter og billeder

1966 dm guld

            DM guld til Holte - Rudegård Stadion 1966.

 

Herunder kan I se sjove og spændende dukumenter og billeder.

De er opdelt i årstal.

1955-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-15

Ovennævnte senest redigeret 24. april 2015.
Erland Kongsdal Pedersen.

Liselotte Frandsen 1964

1964: Liselotte Frandsen i Svanninge Bakker, hvor hun vandt DM guld for Odense Skiklub.
I de efterfølgende år stillede hun op for Holte og blev i 1966 dansk mester på stafetholdet.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Clem foto

Erik Clem - formand 1963 - 70.

Herunder finder I en oversigt med bestyrelsesmedlemmer i Holte Ski fra starten i 1955 og frem til nu.

Er der mangler eller korrektioner, bedes I kontakte Erland K. Pedersen.

OVERSIGT 1955-2023.

Opdateret 10. juli 2022.

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

 Skiklubbens bestyrelse har siden 1980 udnævnt flere personer som æresmedlemmer.

 

Ove 1980

Ove M. Pedersen
Udnævnt i 1980

Ove er medstifter af skiafdelingen, hvor han var kasserer fra 1955 til 1966.
I de første år arrangerede han mange skiture til Norge for vores skihoppere.
I starten af tredserne og frem til 1966 var Ove bestyrelsesmedlem i Dansk Skiforbund og samtidig formand for hopudvalget. Ove var med til at etablere lysløjpen i Rude Skov i 1973 og senere i forbindelse med reetableringerne af løjpen i 1984 og 2006 var Ove initiativtageren.
Arbejdet med den nye hopbakke på Holtekollen var Ove stærkt involveret i helt frem til 2005, hvor hopbakken blev nedlagt.
Der er også blevet tid til at trække langrendsspor med vores snescootere.
Derudover har han vundet 18 danske mesterskaber i langrend og 3 på rulleski.
I 1987 blev Ove udnævnt til æresmedlem i Hovedforeningen Holte IF.
I 2004 modtog Ove Søllerød Kommunes Årets Lederpris for sit store foreningsarbejde.

Ove M. Pedersen afgik ved døden 3. marts 2018.

Clem 1980

Erik Clem
Udnævnt i 1980

Erik var formand for skiklubben fra 1963 til 1970, men sad i bestyrelsen i knap 30 år. I starten af tredserne og frem til og med 1966 var han bestyrelsesmedlem i Dansk Skiforbund og formand for deres langrendsudvalg. I 1966 var Erik holdleder for de danske langrendsløbere ved VM i Oslo. Erik har sat mange fodspor efter sig i skiklubben. Det er hans fortjeneste, at skihopbakken Holtekollen blev overdraget fra K.S. til Holte. I forbindelse med den nye hopbakke deltog han i mange forhandlinger med myndighederne, før tilladelsen kom i hus. Derudover var Erik også med i arbejdet omkring etableringen af lysløjpen i 1973. Erik har brugt rigtig mange frivillige timer på skiklubben. Erik er blevet dansk mester i langrend hele 9 gange og første gang var i 1960.
Søllerød Kommune har tildelt Erik Årets Lederpris i 1972, 1982 og 1987 for sit store foreningsarbejde.

Erik Clem afgik ved døden 29. december 2005. 

Finn Glud

 

Finn Glud Konradsen
Udnævnt i 1980

Fra 1956 og 8 år frem var Finn formand for Hovedforeningen Holte Idrætsforening.
Finn var stærkt involveret da lysløjpen skulle etableres i 1973, og han var den, der som daværende formand for S.I.S. Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Søllerød Kommune, skulle finde økonomien, samt forhandle med myndighederne.
Finn har altid været en god støtte for skiklubben og ved flere skihopkonkurrencer på Holtekollen, var Finn den glade giver af præmierne.

 
Helge 1980

Helge Strømbæk
Udnævnt i 1986

Helge kom ind i bestyrelsen i 1971, og nåede derfor også at blive involveret i arbejdet omkring etableringen af lysløjpen.
Fra 1972 – 86 var han formand for klubben og fik i den periode sat skub i mange aktiviteter. Flere af disse lever vi andre videre på den dag i dag. Det var bl.a. Helge ´s ide, at der skulle laves en langrendskonkurrence HOLTE REND hver vinter. 
I 1981 uddelte Søllerød Kommune Årets Lederpris til Helge, for hans utrættelige arbejde for skiklubben.

Helge Strømbæk afgik ved døden 30. januar 1994. 

amandaV2

Amanda Johnsen
Udnævnt i 1996

Amanda arbejdede i en periode med klubbens medlemskartotek.
Derudover har hun også mange gange stået til rådighed for vort alpinudvalg, når der skulle deles arbejde ud i forbindelse med diverse arrangementer, som f.eks. opstilling af den mobile skilift i Høje Sandbjerg. 

Amanda Johnsen afgik ved døden 14. januar 2020.

Ib Johnsen

Ib Johnsen
Udnævnt i 1996

Ib har været med i bestyrelsen fra 1984 til 1988, hvor han bl.a. har været med til at få ændret vores skilove, da de skulle rettes ind, så de gik i spænd med Hovedforeningens love. Derudover har han ligesom Amanda også taget del i alpinudvalgets arbejde.
På et tidspunkt var han medlem af Sjællandskredsens bestyrelse og har også her ydet en stor arbejdsindsats.
Det er Ib, som i 1986 har udformet klubbens logo.

Ib Johnsen afgik ved døden 19. september 2005.  

Erlandkp

Erland Kongsdal Pedersen
Udnævnt i 1997 

Erland kom ind i bestyrelsen i 1981 som formand for langrendsudvalget. Han arrangerede adskillige konkurrencer, ikke kun på ski, men var også idemanden bag motionsløbet Holte Midtpunkt Løbet, som HI-SKI stod som arrangør af i 10 år. Han var med til at starte klubbladet SVING & SPOR op.  Fra 1988-94 var han formand for skiklubben og mange nye aktiviteter startede op i denne periode og medlemstallet kom over 700. I 1989 lykkedes det Erland at skaffe haltid til vores ski-gymnastik, dog først efter hårde forhandlinger med hovedforeningen. Erland gik meget op i at profilere klubben udadtil og deltog meget aktivt i møder, når Skiforbundet og Sjællands-Kredsen kaldte.  I 1993 modtog Erland Søllerød Kommunes årlige Lederpris for sit store arbejde i skiklubben. I 2005 skrev han Historiebogen om Holte Ski i anledning af 50 års jubilæet. Erland er fortsat aktiv som PR ansvarlig, webredaktør og administrator på klubbens Facebook.

Ebbe Holm

Ebbe Holm
Udnævnt i 2007

Ebbe har været medlem i Holte Ski siden 1963.
Udover at have været med i klubbens bestyrelse fra 1972 til 1982, har Ebbe været formand i Dansk Skiforbund fra 1979 til 1984.
Udover langrend og alpint, har Ebbe derudover dyrket skihop bl.a. på Holtekollen.
Ebbe har også været aktiv omkring arbejdet med lysløjpen og senest i 2006, hvor han og Ove M. Pedersen var projektledere.
Ebbe er en rigtig humørspreder og er meget vellidt blandt medlemmerne.
Ebbe har vundet 6 guldmedaljer ved de danske mesterskaber i langrend og på rulleski er det blevet til 7 guldmedaljer.

 
 thumbnail IMG 0560 1

Søren Arildsbo
Udnævnt i 2019 

Søren kom ind i bestyrelsen i 1995 og trådte ud igen i 1998.
På det tidspunkt blev skiklubben ledet af et Forretningsudvalg, som Søren også var en del af.
Efter at have kørt klubben uden en formand siden 1994, sagde Søren ja til at tage formandsjobbet i 2002.
Søren har været en af flere foregangsmænd i arbejdet med at skaffe en ny Holte Hal 3.
I sin formandstid blev Holte Race Kids oprettet og parkourbanen blev en realitet.
Søren nåede også at tage imod 2 kongelige personer, som skulle være startere ved DM rulleski på Hørsholm Kongevej.
Først var det Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og senere Prinsesse Marie.
Søren trådte tilbage som formand i 2018 efter 16 år på posten og er hermed den længst siddende formand i skiklubben.
Søren blev udnævnt til Æresmedlem på den årlige generalforsamling 24. april.

 

 

 

Formandsoversigt

Oversigt med skiklubbens formænd:
 
1955-1959 Peer Blikseth
1959-1961 Per Finn Hansen
1961-1963 Hans Knudsen
1963-1970 Erik Clem
1970-1971 Jens Jørgen Albertsen
1971-1972 Hans Erik Albertsen
1972-1986 Helge Strømbæk
1986-1988 Kay Pedersen
1988-1994 Erland Kongsdal Pedersen
1994-2002 Ingen formand/Forretningsudvalg
2002-2018 Søren Arildsbo
2018-         Jørgen U. Jørgensen
 
 gf 2018

Årets junior

Årets junior i Holte Ski.

1989        Truls Ingebrigtsen

1990        Anne Margrethe Anttila

1991        Nicholai Carlsen

1992        Troels Halfeld Nielsen

1993        Istvan Ilyes

1994        Lasse Surland

1995        Troels Halfeld Nielsen

1996        Frederik Vest

1997        Maja Thiele

1998        Frederik Vest

1999        Sebastian Sørensen

2000       Michael Gramtorp

2001        Sebastian Sørensen

2002       Sebastian Sørensen

2003       Christine Strandmose Toft

2004       Michael Gramtorp

2005       Camilla Eskildsen

2006       Camilla Eskildsen

2007       Sofia Eskildsen

2008       Alexander Fryd Petersen

2009       Lucas Therp

2010       Thor Oksholm

2011       Claes B. Geisle

2012       Julie Sneholt

2013       Tobias Ingversen

2014       Ida Bugge

2015       Konrad Moss Kjær

2016       Joachim A. Willadsen

2017       August Kiesling

2018        Joachim A. Willadsen

2019       Ikke uddelt

2020       Oscar Preisler

2021       Oscar Preisler

2022       Oscar Preisler

 

 

 

 

 

Sebastian junior0001

                          Sebastian Sørensen 

 

 

 

Årets Pokal

 

Årets pokal uddeles til et medlem, som har gjort noget ekstraordinært i Holte Ski.

 

castenschiold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Castenschiold - Årets pokal 2013

2022 Henrik Mortensen 

2021 Anne-Mette Markussen 

2020 Niels Raagaard 

2019 Gert Olsen

2018 Søren Arildsbo

2017 Nikolaj Willadsen 

2016  Erling Veidal

2015  Niels Raagaard

2014  Jette Mørkeberg

2013  Jørgen Castenschiold

2012  Erik Vagn Jensen

  

Sving & Spor klubbladet

SVING & SPOR PRISEN:

Sving & Spor Prisen blev uddelt på den ordinære generalforsamling og blev givet til en eller flere medlemmer, som i den forgangne sæson, havde ydet en ekstraordinær indsats for skiklubben.

Prisen bestod af en vandrepokal med indgraverede navne.

1986      Amanda & Ib Johnsen

1987      Kate Jakobsen

1988      Annelone Jensen

1989      Tommi V. Larsen

1990      Hanne & Jan Spile

1991      Peter Surland

1992      Poul Erik Holm

1993      Ole Christensen

1994      Bente K. Pedersen

1995      Kim Landsdorf

1996      Ove M. Pedersen

1997      Erland K. Pedersen

1998      Erling Müggebier

1999      Jørgen Jørgensen

2000      Bjarne W. Rasmussen

2001      Freddie B. Andersen

2002      Claus Kern-Hansen

2003      Mogens Hansen

2004      Søren Arildsbo

2005      Jette Mørkeberg

2006      Niels Raagaard

2007      Ebbe Holm & Ove Pedersen

2008      Freddie B. Andersen

2009      Susi Sangkoyo

2010      Erland K. Pedersen

Kim Landsdorf0001

Sving & Spor Prisen 1995 til Kim Landsdorf.

SVING & SPOR REDAKTIONEN:

1984-86:

Gunner Sie, Erland K. Pedersen, Martin Andersen, Lissi Christiansen, Lis Madsen

1986-87:

Anders Dahl, Erland K. Pedersen, Uwe Frahm, Martin Andersen, Michael Spove

1987-90:

Uwe Frahm, Erland K. Pedersen, Bente K. Pedersen

1990-94

Uwe Frahm, Bente K. Pedersen

1994-2000:

Erland K. Pedersen

2000-01:

Claus Kern-Hansen

2001-02:

Anne Lippert

2002-09

Jonna Flindt