Holte hal 3 - okt 17

holte hal 3
Holte Idrætsforening føler sig forbigået i beslutningsprocessen om en ny hal ved Dronninggårdskolen i Holte.


Kære Medlem….

Her er alt hvad du skal vide om Holte Hal 3

Som du måske har set i lokalpressen, har Kommunalbestyrelsen i den nye budgetaftale for 2018 afsat 20 mio. kr. til en ny skolehal på Dronninggårdskolen.

Pengene er kommet ved at tage 10 mio. kr., der var afsat til en ny Holtehal 3, samt ved at finde yderligere 10 mio. kr. Venstre har herefter været ude i lokalpressen og sige, at man har hørt idrætslivets ønske om mere haltid, og at der derfor nu kommer en ny Holtehal 3. Dette er desværre ikke sandt. Derfor har vi fundet det nødvendigt at sende denne e-mail til alle vores medlemmer, for at beskrive situationen korrekt.

For det første er der tale om en ny skolehal og ikke en Holtehal 3. Holte Idrætsforening (som repræsenterer atletik, badminton, håndbold, ski og volley) har i 20 år arbejdet på at få en Holtehal 3 på Rudegaard Stadion. Det er her Holtehal 1 og 2 allerede ligger, og her hvor en meget stor del af idrætten i Rudersdal Kommune hører til. Over de sidste 18 år har Holte Idrætsforening fire gange sendt en ansøgning til kommunen om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion.

For det andet giver en ny skolehal på Dronninggårdskolen ikke mere haltid i kommunen. Planen er nemlig at rive tre små haller ned, og bygge én stor. Der er dog allerede foreninger som bruger de tre små haller om eftermiddagen/aftenen. Hvis den nye store hal kan deles op, er situationen uændret. Kan den ikke deles op, er der reelt mindre haltid, når den nye store hal står klar.

For det tredje er både Holte Idrætsforening og Rudersdal Idrætsråd (som repræsenterer alle idrætsforeninger i kommunen) målløse over processen. Ingen idrætsforeninger havde hørt om planerne om en ny hal på Dronninggårdskolen, før den var at finde i budgettet. Dette selvom politikerne prædiker om bredt samarbejde og inddragelse. Vi er positive over, at der nu er 20 mio. kr. til en hal, men mener at den skal bygges på Rudegaard Stadion.

For det fjerde fremfører politikerne, at en placering af en ny hal på Rudegaard Stadion er for dyr. Dette er dog kun fordi kommunen selv har stillet nogle urimelige krav til projektet, herunder krav om en underjordisk parkeringskælder. En professionel arkitekt med erfaring fra ca. 200 halprojekter hjælp i 2015 Holte Idrætsforening med at lave tegningerne til et halprojekt. Dette projekt blev den 13. august 2015 præsenteret for Kommunalbestyrelsen. Du kan se præsentationen i det vedhæftede dokument. Heraf fremgår det, at en ny 6-baners hal uden parkeringskælder kan bygges for 20 mio. kr., hvilket er samme beløb som man nu vil bruge på en skolehal på Dronninggårdskolen. En 8-baners hal med underjordisk parkeringskælder mv. kan bygges for 30 mio. kr.

For det femte frygter idrætsforeningerne, at der nu vil gå mange, mange år, inden der vil komme en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion. Pengene der var afsat til formålet er nemlig nu væk. Dette er problematisk, idet der pt. reelt mangler to nye store haller på Rudegaard Stadion, hvis efterspørgslen efter haltid skal efterkommes. Rudersdal Kommune er én af de kommuner i Danmark med færrest idrætshaller pr. indbygger - dette selvom vi er én af de rigeste kommuner. Samtidig har Skolereformen gjort de tidlige haltider ubrugelige pga. den længere skolegang.

Du kan nedenfor finde en artikel, som beskriver Holte Idrætsforenings kritik af placeringen af en ny hal på Dronninggårdskolen frem for på Rudegaard Stadion:

Artikel i Rudersdal Avis

Idrætsforening rejser kritik af ny hal i Holte rudersdal.lokalavisen.dk

Nyheden om en ny hal ved Dronninggårdskolen i Holte blev modtaget med blandede følelser hos Holte Idrætsforening, som i årevis har efterlyst mere halkapacitet.

Med venlig hilsen

Holte Idrætsforening

Holteski lysløjpecam:
 
 video
 ip-cam

 

 facebook

logo district10

/Nordic Sport

Intersport Holte logo