Vægtrum

håndvægt

Vægtrum ved Holtehal 1.

Adgang til alle former for vægtmaskiner, håndvægte, vægtstænger mm.
Adgangskort fås hos Søren Arildsbo 45 42 52 05