Vægtrum

håndvægt
Vægtrum ved Holtehal 1
Adgang til alle former for vægtmaskiner, håndvægte, vægtstænger mm. Adgangskort fås hos Jørgen Jørgensen 45 85 04 39