Generalforsamling 2018 beretning

gf 2018
Efter 16 år som formand for Holte Ski, trådte Søren Arildsbo tilbage på den årlige generalforsamling.
På billedet overdrager Søren nøglerne til vores nye formand Jørgen U. Jørgensen. Jørgen har samlet været med i bestyrelsen i 31 år. Søren modtog "Årets pokal" som tak for indsatsen. Årets junior blev Joachim Willadsen.
 
Både Jes (suppleant) og Bjarne blev på generalforsamlingen genvalgt uden modkandidater. Kristian Wallenstrøm blev nyvalgt til bestyrelsen på en ekstra plads, som bestyrelsen havde besluttet skulle besættes. Henrik Oksholm blev ligeledes genvalgt uden modkandidat. Jørgen Jørgensen blev valgt som ny formand uden modkandidat. I bestyrelsen erstattes Jørgen af Anne-Mette S. Markussen, som her er alpinansvarlig. Anne-Mette er valgt for 1 år. Ny formand for AU bliver Erling Veidal.