DM - Kongevejsloebet 2017
Thor Oksholm 2013
Guld-Gert, DM langrend 2017
Vasatest 2017
Golaa
Sjaellandskredsmesterskaber Hafjell jan 2017
Isaberg-feb-2017
Jan Spile Snkt. Anton
Ebbe og Ove - lysloejpen 2006
Rude Skov 2002
Tina og Poul Erik, GSK stafet 2017
Joachim Willadsen 2017
skiparkour Rude Skov 2016
Isaberg-marts-2017

Holteski lysløjpecam:

 
 video
 ip-cam

 

Intersport Holte logo

 

generalforsamling 2019

udprint

lagt på hjemmeside: 05.04.2019

 

Generalforsamling i Holte Ski

 

24. april 2019 kl. 20.15

Hal 2 mødelokale 2 (1.sal)

Servering: Sandwiches, kildevand og øl

 

1. Valg af referent og ordstyrer

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 og budget for 2019 samt fastsættelse af det kommende års kontingent

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen (postkassen ved halinspektørens kontor i Hal 1, Rudegård anlægget eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

5. Valg til bestyrelsen. Alle valg er for 2 år

1. Lige år: Valg af formand (Jørgen Jørgensen - ikke på valg)


2. Lige år: Valg af den ene halvdel af bestyrelsen (Bjarne W. Rasmussen og Henrik Oksholm).

Henrik Oksholm er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af Niels Balle for 1 år til den plads Henrik er udtrådt af.


3. Ulige år: Valg af kasserer (Jørgen Castenschiold - villig til genvalg)


4. Ulige år: Valg af den anden halvdel af bestyrelsen (Karin Meinicke - ønsker ikke genvalg, Anne Mette Marcussen - modtager genvalg og Mary Chrillesen - modtager genvalg)


5. Lige år: Valg af suppleant til bestyrelsen (Jes Knudsen, ikke på valg)


6. Ulige år: Valg af suppleant til bestyrelsen

6. Valg af revisorer

1. Lige år: valg af revisor (Anne Lippert, ikke på valg).

 

2. Ulige år: Valg af suppleant (Henrik Schjørring)

 

7. Udpegning af 3 repræsentanter til Holte Idrætsforenings repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen foreslår, at de selv udpeger disse

8. Eventuelt

      

Efter generalforsamlingen uddeles pokal fra Alpinafdelingen og bestyrelsens årspokal

 

Afslutning og fælles oprydning

 

P.S. Vi mangler et par medlemmer (en referent og en suppleant), der har lyst til at indgå i bestyrelsens arbejde. Interesserede opfordres til at henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer.